אתם מאזינים לקול רמת השרון

תחנת הרדיו קול השרון הוקמה במסגרת הפרויקט של קול ישראל ליצור תכנים ותחנות ללימוד סטודנטים איך לעשות רדיו. הממונים על כס הקריינים, העורכים, היוצרים והמפיקים הם תלמידי תיכון רוטברג ותלמידי תיכון אלון אשר מגישים כל יום מגוון רב של תכנים וסגנונות מוזיקליים לכלל המאזינים. ניתן לשמוע בתחנה תכניות על הזמר העברי, המסולסל יותר ואפילו שירי עברו וזאת בשיתוף הבית ספר המוזיקלי "רימון", תכניות חדשותיות ואקטואליות, ספורט, בידור ומה לא.תדרים: 106 FM

רדיו ישראלי
רדיו אזורי
רדיו ישראלי מהעולם
תחנות לפי סגנונות