אתם מאזינים לקול יזרעאל

תחנה זו הוקמה יחד עם יתר תחנות הרדיו הסטודנטיות כחלק מפרויקט של קול ישראל לעודד את הסטודנטים לעשיית ופיתוח הרדיו. בשל התעצמותה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל הוקמה התחנה לשרת את הסטודנטים הלומדים בה. בתחנה תוכלו לשמוע מגוון רב של מצעדים ואף לצפות בהופעות חיות מהתחנה באתר האינטרנט שלה. התחנה מתבצעת ומופעלת על ידי סטודנטים אשר מפיקים, כותבים, עורכים ומקריינים בה יחד עם תחזוקה השוטף של התחנה.

תדרים: 106 FM

רדיו ישראלי
רדיו אזורי
רדיו ישראלי מהעולם
תחנות לפי סגנונות