אתם מאזינים לרדיו IM

תחנה זו כוללת דיברי יעוץ מפי הקבליסט יצחק מזרחי שעולה מדי שעה לדבר עם מאזינים על ענייני פרנסה, מציאת אהבה וכל חסימות הלב אשר מפריעות לכלל המאזינים בכדי לשחרר מעליהם את העול והמטען אשר הם נוטלים עליהם. אך לא רק דברי קבלה תשמעו בתחנה, אם כי מיטב שירי שנות הששים, השבעים והשמונים, השנים בהם המוזיקה פרצה דרך, שנות ה-90 וסגנונות נוספים.תדרים: FM

רדיו ישראלי
רדיו אזורי
רדיו ישראלי מהעולם
תחנות לפי סגנונות