אתם מאזינים לרדיו עידן תשובה

בתחנה ניתן לשמוע נהימות, מוסיקת קודש ונשמה המבדילים אותה משאר תחנות הרדיו הדתיות ובכלל כי כל עיסוקה מתכנס בדת וקודשה. הרדיו הוא מקבוצת עידן המזרח והוא משדר לזרם החרדי ולמי שמעוניין ללמוד על דת ומסורת יהודית כשרה. בתחנה ניתן לשמוע מגוון הרצאות על דת מרבנים ומרצים שונים ומעניינים שמעבירים מסורת.תדרים: FM

רדיו ישראלי
רדיו אזורי
רדיו ישראלי מהעולם
תחנות לפי סגנונות