אתם מאזינים להונגריה Klub

התחנה מועברת היישר מבודפשט ומשדרת מגוון שידורים רחב עם המון תכניות כמו אקטואליה,חדשות,תרבות,שיחות היום ועוד תכנים רבים. התחנה משלבת מוזיקה טובה לצד התכניות הרבות.תדרים: FM

רדיו ישראלי
תחזית מזג האוויר
רדיו אזורי
רדיו ישראלי מהעולם
רדיו אינטרנטי
רדיו מזרחית
תחנות לפי סגנונות
רדיו דתי